.

  E-Learning ครูปราณี  เพชรประไพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  สพม. 31  

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    เกียรติประวัติ 
เกียรติประวัติ
 

 ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูปราณี  เพชรประไพได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยกย่อง  ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕  ดังนี้  คือ  

                                รางวัลคุรุสดุดี  ปี  ๒๕๕๓   คุรุสภา  ฯ
                               
รางวัลครูดีในดวงใจ  ปี  ๒๕๕๔   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                               
รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นเหรียญทองอันดับ ๑  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๑   ปี  ๒๕๕๔  
                               
รางวัลเพชรสามัญ  ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๑  ปี  ๒๕๕๕  
                               
รางวัลหนึ่งแสนครูดี   คุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต  ๓  ปี  ๒๕๕๕
                               
รางวัลเหรียญทองแดง ผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ  วันที่  ๒๗- ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ณ  ประเทศไทย

                                - รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สกสค.  ประจำปี  ๒๕๕๕   

                                - รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประจำปี  ๒๕๕๕   คุรุสภาฯ

                               - รางวัลเหรียญทอง  ระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC  AWARDS  ประจำปี  ๒๕๕๕

DSC05117.JPG
DSC01780.JPG
DSC03730.JPG
 
 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 มกราคม 2561
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.90.237.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 381,476
 
: E-Learning ครูปราณี เพชรประไพ
โรงเรียนเสิงสาง เลขที่ 6 หมู่ 3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
Tel : 044-447127 0956167550  Fax : 044447127
Email : pet_pranee05@hotmail.co.th