.

  E-Learning ครูปราณี  เพชรประไพ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  สพม. 31  

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 พันธุกรรม 

                             เรื่องที่ 2 ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร

                             เรื่องที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)    

                             เรื่องที่ 1 ระบบประสาทรอบนอก 

                             เรื่องที่ 2 ระบบสมอง 

                             เรื่องที่ 3 เธอใช่มั๊ยคือสมบัติของธาตุ 

                             เรื่องที่ 4 มารู้จักสมดุลเคมีกันดีมั้ย 

                             เรื่องที่ 5 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ 

                             เรื่องที่ 6 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

                             เรื่องที่ 7 ซากดึกดำบรรพ์ 

                             เรื่องที่ 8 แผ่นดินไหว 

                             เรื่องที่ 9 โมเมนตัมและการชนของวัตถุ 

                             เรื่องที่ 10 ร่างกายของพืชเป็นอย่างไร 

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชีววิทยา3  " การสืบพันธุ์ของพืชดอก"

                              ชุดที่ 1 โครงสร้างของดอก

                             ชุดที่ 2  การสร้างเซลล์สืบพันธ์ุพืชดอก 

                             ชุดที่ 3  การเกิดผล

                             ชุดที่ 4 การเกิดเมล็ด

                             ชุดที่ 5  การงอกของเมล็ด

                             ชุดที่ 6  ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด

                             ชุดที่ 7  การสืบพันธุ์แบบไม่อาสัยเพศของพืช

                             ชุดที่ 8  การวัดการเจริญเติบโตของพืช

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วิชาวิทยาศาสตร์  
                     " กระบวนการดำรงชีวิตของพืช"

                             ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์พืช

                             ชุดที่  6  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

                             ชุดที่  7 เทคโนโลยีชีวิภาพพืช

                             ชุดที่ 8  พืชกับวิถีชีวิต

                                                  

 
 
 
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 มกราคม 2561
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.90.237.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 381,464
 
: E-Learning ครูปราณี เพชรประไพ
โรงเรียนเสิงสาง เลขที่ 6 หมู่ 3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
Tel : 044-447127 0956167550  Fax : 044447127
Email : pet_pranee05@hotmail.co.th