หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 โรงเรียนเสิงสางคว้ารางวัลจากประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ตามแนววิถีชีวิตพอเพียง  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2558  ได้รางวัลชมเชย  เงินรางวัล  800  บาท  พร้อมเกียรติบัตร    ชื่อผลงานเครื่องนับสถิติอิเลคทรอนิกส์  นักเรียนเจ้าของผลงาน  ได้แก่  นางสาวปาหนัน  ปัสสาโก  นางสาวปรางค์ทิพย์  ลอยกระโทก  และนางสาวพรทิพย์  พาชื่น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ประกวดแข่งขันผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์
สื่อการเรียนรู้
ผลงานสื่อนักเรียน

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 

 


ข่าวการศึกษา